W niezwykłym świecie bagien i jezior
Polesia Lubelskiego


Bożena Komorowska
Waldemar Komorowski
Marek Lach


48 stron
41 barwnych fotografii
format: 22,5 x 24 cm
oprawa: kartonowa, laminowanaAlbum jest wynikiem wielu lat fotograficznych wędrówek po Lubelszczyźnie

Oto co mówią na ten temat Autorzy:

    Polesie Lubelskie obejmuje znaczne obszary województwa lubelskiego, dlatego też potrzebne są miesiące wędrówek, żeby zapoznać się tylko z najciekawszymi, z punktu widzenia środowiska naturalnego, miejscami. Na Polesiu znajduje się wiele różnych ekosystemów, zamieszkuje tu wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków, rośnie wiele gatunków roślin, w tym również rzadkich i chronionych.
    Autorzy, mieszkając od lat na Lubelszczyźnie, mieli okazję do częstego, niemal codziennego obcowania z niezwykłą przyrodą Polesia. Przygotowując niniejszy album wybrali z wielu możliwości, jako motyw przewodni, element, który jest dla Polesia najbardziej charakterystyczny - połączenie roślinności i wody.
    Torfowiska, brzegi oraz zarośnięte powierzchnie zbiorników wodnych i rzek, podmokłe lasy i łąki to miejsca wyjątkowo ciekawe. Bogata i różnorodna roślinność w zestawieniu z doskonale odbijającą światło powierzchnią wody zyskuje jakby nowy wymiar. W zbliżeniach nietrudno odnaleźć motywy abstrakcyjne, wywołujące skojarzenia oderwane od tego, co naprawdę widzimy. W szerokim spojrzeniu, odbijająca niebo i brzegi woda potrafi wyczarować niezwykłe, pełne światła i barw spektakle. Poranne mgły oraz wschody i zachody słońca nadają tym spektaklom niepowtarzalną atmosferę. Świat ten podlega nieustannej przemianie w rytmie mijających pór roku. Wiosenny wybuch budzącej się do życia przyrody, stateczne lato, kolorowa jesień i wreszcie zima, ujawniająca nowe obrazy stworzone przez lód, śnieg, szron i szadź. Powierzchnia wody będąca punktem styczności trzech żywiołów - wody, ziemi i powietrza stanowi istną kopalnię motywów i inspiracji.